Convocatòria per la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral (Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, URV)

      Comentários fechados em Convocatòria per la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral (Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, URV)

Convocatòria per la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral, Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social – Universitat Rovira i Virgili

Termini de presentació de sollicituds: 27 de novembre de 2017 inclòs.
 
Característiques de la plaça
– Departament: Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
– Cos/categoria/escala: Investigador o investigadora postdoctoral
– Projecte d’investigació / Obra o Servei: “La precarización de la vida cotidiana: (in) seguridad
alimentaria, género y salud”
– Codi projecte: CSO2016-74941-P
– Descripció de les tasques a realitzar:
Cerca i anàlisi bibliogràfica i documental
Realització treball de camp
Coordinació accions del grup i seminaris de recerca
Calendari
Arxiu documentació generada
Realització de memòries i d’informes
Reclutament d’informants
Preparació i edició de textos
– Ubicació: Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
 

Imagens relacionadas: